sdadad

ทำดีกับผงพิเศษที่บ้านร่องคำ ตอน 1

สวัสดีค่ะ  เพื่อนๆ ….
วันนี้ทับทิมมาร่วม โครงการทำดีกับผงพิเศษตราร่มชูชีพ นะคะ และตอนนี้ทับทิมก็อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผงพิเศษตราร่มชูชีพ) บ้านร่องคำ ค่ะ

Hi!  Everybody….
Today, I am doing  “Let’s Do Good”  activity with Pises Powder Parachute Brand. And I am now at District Health Promotion hospital (Pises Powder Parachute Brand), Bhan Rong Kham.

สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผงพิเศษตราร่มชูชีพ) บ้านร่องคำ นี้นะคะ ตั้งอยู่ที่บ้านร่องคำ หมู่ที่ 3  ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวาค่ะ

ความเป็นมาของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผงพิเศษตราร่มชูชีพ) บ้านร่องคำ  เนี่ยนะคะ คือในสมัยก่อนคนในหมู่บ้าน ที่บ้านร่องคำ เวลาเจ็บป่วย ไม่สบาย ก็จะต้องไปหาหมอที่สถานนีอนามัยที่หมู่บ้านอื่น หรือไม่ก็ต้องไปโรงพยาบาลประจำอำเภอ ประจำจังหวัด ซึ่งการเดินทางไปแต่ละครั้งก็ลำบากมาก ถนนหนทางก็เป็นดินลูกรัง กว่าจะไปถึงก็ใช้เวลานานมาก

จนในปี พ.ศ. 2533 ดร.สมเกียรติ ศุภโกวิท ประธานกรรมการบริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด และคุณสมจิตต์ ศุภโกวิท ภรรยา มีโอกาสได้พบกับ พระครูวรกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพ ซึ่งบ้านเกิดของท่านพระครูฯ อยู่ที่บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยท่านพระครูฯ ได้เล่าถึงความลำบากของคนในหมู่บ้านท่านว่าเวลาเจ็บป่วย ไม่สบาย ต้องเดินทางไปรักษาที่สถานนีอนามัยที่หมู่บ้านอื่น ต้องเดินทางไปไกล และบางครั้งรักษาได้ไม่ทันท่วงที

ดร.สมเกียรติฯ และคุณสมจิตต์ จึงเกิดศรัทธาต่อความคิดของท่านพระครูฯ จึงได้บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างจำนวน 900,000 บาท อีกทั้งผู้มีจิตศรัทธาจำนวนหนึ่งบริจาคเพิ่มอีก 200,000 บาท รวมเป็น 1,100,000 บาท เพื่อก่อสร้าง สถานีอนามัยผงพิเศษตราร่มชูชีพบ้านร่องคำ ขึ้น เพื่อให้คนที่อาศัยในหมู่บ้าน ที่บ้านร่องคำ ได้มารับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย ซึ่ง สถานีอนามัยผงพิเศษตราร่มชูชีพบ้านร่องคำ ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2534 และได้เปิดทำการเมื่อ วันที่ 2 มกราคม 2535 ค่ะ

และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมานี้นะคะ สถานีอนามัยผงพิเศษตราร่มชูชีพบ้านร่องคำ  ได้ถูกยกระดับเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผงพิเศษตราร่มชูชีพ) บ้านร่องคำ ตามนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งได้ทำพิธีเปิดป้ายใหม่ ในวันที่ 18 ส.ค. 2554 ที่ผ่านมาค่ะ

ปัจจุบันมี ผอ.วุฒิไกร  จุลวงษ์ เป็น ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผงพิเศษตราร่มชูชีพ) บ้านร่องคำค่ะ..

ก็เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งของผงพิเศษตราร่มชูชีพนะคะ ที่ได้ช่วยเหลือทุกคนที่บ้านร่องคำ ให้มีที่รักษาพยาบาลเวลาเจ็บป่วยไม่สบาย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ ^^

YouTube Preview Image

District Health Promotion hospital (Pises Powder Parachute Brand), Bhan Rong Kham is located at Bhan Rong Kham, Moo 3, Phasangh Sub-District, Jaturapakphiman District, Roi-ed Province, Thailand. The health center was built on 9th March, 1991 and has the total area of 5,688 square meters.

In the old days, when villagers in Bhan Rong Kham got sick, they had to travel to other health centers in other villages to see the doctors, which was very difficult to travel due to the poor condition of the road.

Until 1990, Dr. Somkiat Supakovit, the chairman of Somchitt Dispensary Company Limited and his wife, Mrs. Somchitt had discussed with the abbot of Nak Prok temple, Provost Vorakittisophon, who was the monk dean of Pak klong Phasicharoen district, Bangkok,  said that the villagers were facing difficulties in travelling . Consequently, they did not receive the treatment on time.

Dr. Somkiat believed in the idea of helping these villagers so he and other philanthropists decided to donate 35,000 USD to built Pises Powder Parachute Brand District Health Promotion and Prevention Center at Bhan Rong Kham in order to provide the villagers with basic health care and treatments. Pises Powder Parachute Brand District Health Promotion and Prevention Center at Bhan Rong Kham was finally opened in 2nd January 1992.

On 30th March 2011, Pises Powder Parachute Brand District Health Promotion and Prevention Center was upgraded to District Health Promotion hospital (Pises Powder Parachute Brand), Bhan Rong Kham. And we have the opening ceremony on 18th  August 2011.


District Health Promotion hospital (Pises Powder Parachute Brand), Bhan Rong Kham is responsible for 6 villages with a population of 2,679 people. And Mr. Wuttikrai Julwongsa is a chairman.

Pises Powder  “Let’s Do Good”  is a good activity for supported cooperate social responsibility (CSR).

Hope you ⓁⓄⓋⒺ  this activity as I do!!

Love,

TuB TiM … ✿

This entry was posted in What We Love. Bookmark the permalink.

Leave a Reply